• TWEEN#20乳化劑

  150

 • PAL自行乳化劑

  100

 • 綿羊油

  500

 • CDE椰子油增稠劑

  120

 • 苯氧乙醇

  160

 • 胺基酸起泡劑 

  200

 • 蘆薈萃取液

  180

 • 天然角鯊烷

  300

 • 椰子油起泡劑

  180

 • 魔髮奇蹟 No.9(乾性髮質)

  899

 • 魔髮奇蹟 No.7(中性髮質)

  899

 • 魔髮奇蹟 No.5(油性髮質)

  899

 • 魔髮奇蹟 No.3(長髮髮質)

  990

 • 香橙洗衣粉

  360

 • 綠茶護白沐浴鹽

  499

 • 粉紅葡萄酒緊緻沐浴鹽

  499